Kontakty

Kontaktné informácie

BLICHÁR Prešov, s.r.o.
Francisciho 36,
080 01  Prešov,
kontaktná osoba: Filip Blichár 

mobil: +421 (0)903 526 816
vzorkovňa: +421 (0)948 026 919
e-mail: objednavky@pracovneodevypo.sk
web: www.pracovneodevypo.sk

Fakturačné údaje

BLICHÁR Prešov, s.r.o.
Pod Kamennou Baňou 41,
080 01  Prešov
IČO:  36 749 559   
IČ  DPH : SK2022339473   
Poštová banka  a.s.  č.u. : 20284282 / 6500

Obchodný  register Okresný súd  Prešov,  odd. S r o , vložka  18393 / P